มารยาทของการใช้สระว่ายน้ำก่อนเข้าสระว่ายน้ำที่ควรรู้

การว่ายน้ำนั้นถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นจากเรานักกีฬาประเภทอื่นๆเยาวชนหรือนักกีฬาว่ายน้ำเอง และปัจจุบันก็มีสระว่ายน้ำจำนวนมากที่เปิดให้ใช้บริการแบบสาธารณะ แต่การเข้าใช้บริการสระว่ายน้ำแบบสาธารณะนั้นจะต้องมีการปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือรู้จักมารยาทในการใช้สระว่ายน้ำที่เป็นส่วนรวมด้วยซึ่งวันนี้เราจึงมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับ มารยาทของการใช้สระว่ายน้ำมาฝากไปดูกันเลยว่าเป็นอย่างไร

 1. สำหรับมารยาทในการใช้สระว่ายน้ำในข้อแรกนั้นผู้ที่การไปว่ายน้ำนั้นจะต้องอาบน้ำสระผมให้สะอาดก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
 2. ต่อมาคือผู้ที่ไปใช้บริการสระว่ายน้ำนั่นจะต้องไม่เป็นโรคที่ร้ายแรงหรือเป็นโรคที่ติดต่อได้ทางน้ำ เพราะอาจจะเป็นอันตรายต่อตัวเองและอันตรายต่อผู้อื่นก็เป็นได้
 3. ผู้ที่ไปว่ายน้ำจะต้องไม่ม่วนน้ำลายสั่งน้ำมูกหรือเสมหะลงในบริเวณพื้นที่สระว่ายน้ำหรือลงในน้ำเป็นอันขาด
 4. ในบริเวณสระว่ายน้ำนั้นจะต้อง จะต้องไม่สวมรองเท้าเข้าไปหรือไม่สวมรองเท้าลงในน้ำเป็นอันขาดแต่ในบริเวณสระว่ายน้ำนั้นอาจจะสวมรองเท้าที่เจ้าหน้าที่นำมาไว้ประจำไว้ที่สระว่ายน้ำได้
 5. ผู้ที่ไปว่ายน้ำนั้นจะต้องไม่นำสัตว์เลี้ยง เข้ามาเล่นในบริเวณสระว่ายน้ำ หรือห้ามนำลงน้ำเป็นอันขาด
 6. ผู้ที่ไปใช้บริการสระว่ายน้ำจะต้องไม่นำขนมหรืออาหารทุกประเภทเข้ามารับประทานหรือดื่มในสระว่ายน้ำหรือบริเวณรอบๆสระว่ายน้ำเป็นอันขาด
 7. ห้ามสูบบุหรี่ในสระว่ายน้ำและบริเวณสระว่ายน้ำเป็นอันขาด
 8. การไปใช้บริการว่ายน้ำนั้นต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดและเรียบร้อยหากใครที่มีผมที่ยาวก็ให้ใส่หมวกว่ายน้ำ เพื่อเก็บผมให้เรียบร้อย
 9. จะต้องไม่ทาน้ำมันทุกชนิดในขณะที่ลงเล่นน้ำตามร่างกายเพราะอาจจะก่อให้เกิดความสกปรกหรือเป็นคราบน้ำมันลอยขึ้นตามสระว่ายน้ำได้
 10. ช่วยกันดูแลรักษาทรัพย์สินของส่วนรวมในสระว่ายน้ำนั้นๆ
 11. การเข้าไปใช้สระว่ายน้ำนั้นจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของสระว่ายน้ำอย่างเคร่งครัด
 12. ให้ว่ายน้ำไปตามแนวที่สระว่ายน้ำ กลั้นไว้อย่าว่ายน้ำตัดหน้าผู้อื่น หรือว่ายน้ำทิศทางตรงข้ามกับที่ผู้อื่นไหว้

มารยาทที่พูดถึงในวันนี้ผู้ที่ไปใช้บริการสระว่ายน้ำสาธารณะควรจะต้องมีทุกข้อ สระว่ายน้ำที่เราไปใช้น้ำจะได้มีความสะอาดและปลอดภัย น่าว่าย ทั้งแก่ตนเองและแก่ผู้อื่น